Línia i estructura

Obra de la
Teresa Julià

Color

COLORS

Forma i textura

Quina és la teva actitud?

És un grup escultòric on hi ha una figura central que demana ajuda i que està envoltada per un grup més o menys nombrós (depèn de la instal·lació) en el que cada figura adopta una actitud determinada enfront aquesta ajuda que els és demanada. Són peces úniques.

Mediterrànies

He fet moltes escultures, peces úniques i obra seriada.

Les Mediterrànies són part de l’obra seriada. Són figures representatives de la serenitat i la joia de viure de les terres mediterrànies.